Beelddenken en het onderzoek

Beelddenken en het onderzoek

 

Kinderen hebben van nature een voorkeur voor het denken in beelden. In de loop van de schoolperiode raakt dit verweven met het denken in taal.
Maar wat nou als je beelddenker blijft en moeite hebt met de talige manier van leren?
Door het vroegtijdig signaleren van een visuele voorkeur (beelddenken) kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.

Beelddenken en het onderzoek

Beelddenkonderzoek

Beelddenken en het onderzoek

Een beelddenkonderzoek bestaat uit drie delen:

Didactisch onderzoek: de vaardigheden van het kind worden in kaart gebracht op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Het pedagogisch onderzoek is bedoeld om zicht te krijgen op de taakaanpak, het strategie-gebruik en de flexibiliteit van het kind. Daarnaast wordt met behulp van een non-verbale intelligentietest en een geheugenonderzoek een indruk van de cognitieve capaciteiten van het kind verkregen.

Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen (huisjes, bomen, beesten, etc.) Hiermee wordt een dorp gebouwd. Uit de manier van bouwen en vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken.
Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Verklaring afgifte
Als blijkt dat uw kind belemmeringen ondervindt bij het leren door zijn visuele voorkeur (beelddenken), kan een verklaring worden afgegeven door de onderzoeker.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een gesprek:
Bel 06-51958033 of mail info@sterktalent.nl