Beelddenken (het visuele leersysteem)

De wereld waarin wij ons bevinden, waarin wij leven, naar school gaan en werken is een snel veranderende wereld.
De jongeren groeien op met internet, MSN, Faceboek en een overdaad aan informatie.
Waar wij als ouderen vaak nog lineair denken, denken zij vaak associatief.
Jongeren zijn veel visueler geworden en leren liever in beelden. Dit alles vraagt een andere manier van leren. Zij leren door zelf doen, te kijken en te ervaren.
Het gebruik van visuele middelen en verhalen, zijn een goed middel om mee te werken en er zijn voldoende stijlen en methodes die daar goed bij aansluiten.

Ster(k)talent biedt workshops, cursussen en trainingen aan die betrekking hebben op het visuele leersysteem.

Workshop: Kennismaken met Beelddenken (het visuele leersysteem)
Cursus: Introductiecursus Leer Leren (met het visuele leersysteem)
Training: Actief leren (met het visuele leersysteem)

Workshop

Kennismaken met Beelddenken
het visuele leersysteem

 

 

 

 

 

 

 

 

Beelddenken is denken in beelden, handelingen en belevenissen. Dit gaat heel snel en zonder woorden. Veel mensen denken voor een groot deel in taal (woorden en zinnen).
Bij de meeste mensen ontstaat er een evenwicht tussen deze beide manieren van denken. Toch heeft iedereen een voorkeur voor het visuele leersysteem of het verbale leersysteem. Deze voorkeur bepaalt hoe je informatie opneemt en verwerkt.
Door deze andere manier van informatieverwerking, kunnen problemen in het onderwijs ontstaan.

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, zorgcoordinatoren en andere belangstellenden die meer willen weten over beelddenken.

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is beelddenken (het visuele leersysteem)
 • Kenmerken van beelddenken
 • Beelddenken op de basisschool
 • Beelddenken in het voortgezet onderwijs
 • Communicatie tussen de beeld- en de taaldenker
 • Tips, hoe er mee om te gaan.

Duur workshop: ± 2½ uur
Prijs: € 75,00.
Aantal deelnemers: onbeperkt
Opgeven kan via het contactformulier

 

 

 

 

Introductiecursus

Actief Leren
met het visuele leersysteem

Deze training is een korte kennismaking voor ouders, leerkrachten, onderwijsteams en andere belangstellenden, met het visuele leersysteem en de achtergronden daarvan.
Door lesstof visueel te maken, ontstaat inzicht, verbetert het tekstbegrip en wordt het lange termijngeheugen effectiever aangesproken. Deze praktische cursus is gericht op de technieken van het leren leren. De methodiek sluit goed aan bij het associatieve leren van de jongere.

Aan de orde komen:

 • De theorie en achtergronden van het visuele en verbale leersysteem;
 • De effecten op het leren en het gedrag;
 • een tekst markeren met de kleurmethode;
 • de technieken van de informatiekaart.

Duur cursus: ± 3 uur
Prijs: € 95,00 incl. btw
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
Opgave via het contactformulier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

De workshop kan ook op locatie worden gegeven.
Kosten; € 900,00 incl. btw  
Eigen locatie
Duur: 3 uur, inclusief pauze
Maximaal aantal deelnemers: 15

Training

Actief leren
met het visuele leersysteem

Mensen hebben uiteenlopende manier van leren. In deze praktijkgerichte cursus gaat u aan de slag met het visuele leersysteem.

U als (vak)docent, zorgcoördinator, weet dat het belangrijk is om kennis op te doen van de verschillende leerprocessen, leerstrategieën en hoe ze kunnen worden toegepast in de onderwijspraktijk.

In deze 2 dagen durende training leert u, hoe u het visuele leersysteem optimaal kunt benutten bij uw leerlingen.

Aan de orde komt onder andere:

 • De werking van het brein;
 • Theorie en praktijk van verschillende leerstrategieën en –theorieën;
 • Kennis van de taalstructuur;
 • De kleurtechniek voor begrijpend lezen;
 • Het maken van een conceptmap (een visueel schema van de leerstof);

Na de training kunt u de kennis en technieken direct binnen uw eigen school/praktijk toepassen.

Duur training: 2 dagen
Prijs: € 990,00 incl. btw
Maximaal aantal deelnemers: 10
Opgave: via het contactformulier