Counseling

Ieder kind is wel eens tijdelijk uit balans.
Maar wat doe je, als ouder, als dit langer duurt en de problemen groter worden? Soms helpt het om het kind met iemand te laten praten. Dat kan met een kindercounselor.
Een kindercounselor helpt kinderen om zelf hun balans weer terug te vinden. Zo worden ze weer de baas over hun probleem.

 

Wees niet bang voor tranen
Stop je angst niet weg
Laat verdriet maar komen
Want gevoelens zijn oprecht

Kijk gerust eens in de spiegel
En lach eens naar je zelf
Jij bent heel bijzonder
Jij mag er zijn

 

 

Wat is kindercounseling
Wanneer schakel je de hulp in van een kindercounselor
Wat doet een kindercounselor
Het verschil tussen coaching, counseling en therapie
Privacy van uw kind
Informatie voor verwijzers
Tarieven

Wat is kindercounseling

Kindercounseling is een kortdurende, integratieve vorm van, hulpverlening aan kinderen, met problemen  die te maken hebben met gevoelens en gedachten.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de jonge cliënt en welke hulpmiddelen bij het kind passen.

Een kindercounselor werkt met kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Als ouders wil je dat je kind opgroeit tot een gelukkig, zelfbewust en evenwichtig persoon.
Vaak gaat dat opgroeien vanzelf, soms echter kunnen zich in het leven van een kind problemen en belemmeringen voordoen. Problemen met het gedrag van het kind, sociale en/of emotionele problemen.
Maar wat doe je, als ouder, als dit langer duurt en de problemen groter worden? Soms helpt het om het kind met iemand te laten praten. Dat kan met een kindercounselor.

Kinderen die bij een counselor komen, hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan.

Een kindercounselor helpt kinderen om zelf hun balans weer terug te vinden. Zo worden ze weer de baas over hun probleem.
Kindercounseling is laagdrempelig en leuk.
Een goede counselor kan overigens naadloos overgaan van counseling naar coaching en andersom.

Ster(k)talent kan dan hulp bieden. Samen met het kind en de ouders gaan wij op zoek naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen.
Zodat hij/zij het vertrouwen in zichzelf weer terugvindt en zelf weer verder kan.

Wanneer schakel je de hulp in van een kindercounselor

Je kunt denken aan kinderen en jongeren die het moeilijk hebben, omdat ze:

 • een negatief zelfbeeld hebben;
 • weinig zelfvertrouwen hebben;
 • stil en teruggetrokken zijn;
 • hooggevoelig/hoogsensitief (HSP) zijn;
 • nieuwetijdskinderen zijn;
 • faalangst hebben;
 • angsten hebben;
 • concentratieproblemen hebben;
 • pesten of gepest worden;
 • snel driftig zijn;
 • sociale problemen hebben;
 • psychosomatische klachten hebben (hoofdpijn, buikpijn, niet kunnen slapen);
 • een verlies hebben meegemaakt (bv. door echtscheiding van de ouders, of door de dood van een dierbare)

Wat doet een kindercounselor

Als kindercounselor begeleid je kinderen  in het oplossen van zijn/haar probleem. Er wordt gekeken  naar de beleving van het kind en wat er in hem/haar omgaat. Hierbij werk ik oplossingsgericht, waardoor kinderen leren welke talenten en vaardigheden ze al hebben en welke er nog nodig zijn om het probleem op te kunnen lossen.

Als Integratief Therapeut i.o. staat het kind centraal en kunnen vele vormen van therapie worden toegepast. U kunt hierbij onder andere denken aan ondersteuning via Bach Bloesem.

Kinderen hebben een groot zelfhelend vermogen, waardoor het niet nodig is om langdurig te begeleiden. Door te vertrouwen op de eigen wijsheid, kracht en talenten van het kind, kan hij/zij snel al zijn/haar aandacht weer gebruiken voor de toekomst.

 

 

 

 

 

Er wordt bij Ster(k)talent gebruik gemaakt van verschillende therapievormen en creatieve toepassingen.
Creatieve toepassingen kunnen zijn:

 • Spel
 • Dansen
 • Sprookjes/verhalen
 • Handpoppen
 • Gesprekken
 • Gedragsgerichte behandelwijzen
 • Kinderyoga
 • Mindfulness voor kinderen
 • Innerlijke reis, helende reis voor kinderen
 • Kindermassage
 • Kinder NLP/ RET- Herstructureren
 • Kinder bloesemremedies

Samen bekijken we welke vorm het best bij het kind past, om van daaruit te werken naar zelfvertrouwen en oplossingen voor het probleem. De nadruk ligt op de eigen talenten van het kind, daar wordt zoveel mogelijk gebruik van gemaakt.

Er wordt zoveel mogelijk oplossingsgericht gewerkt. Zo maak je het kind bewust van :

 • Wat kan ik al;
 • wat wil ik bereiken in de gewenste situatie;
 • Welke voordelen zal dit hebben;
 • Wat heb ik daar voor nodig;
 • Wat moet ik daar voor doen;
 • Wie of wat kan mij daarbij helpen?

Op deze manier leren kinderen de betreffende situaties, gewoonten en eigenschappen zelf te beïnvloeden, waardoor er een positieve (gedrags-)verandering ontstaat.
Het zelf werken aan hun vaardigheden en het feit dat ze hun moeilijkheden de baas zijn maakt dat kinderen een succesbeleving ervaren en zich daardoor sterker gaan voelen.

Gevoelens worden gemakkelijker geuit door creatieve vormen. Een andere weg vinden om uiting te geven aan je gevoelens kan een enorme opluchting brengen.
Je wordt geholpen om de balans in je zelf weer terug te vinden.

Het verschil tussen coaching, counseling en therapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy van uw kind

 Zoals in elke therapievorm is ook bij kindercounseling de vertrouwensband tussen de counselor en kind enorm belangrijk. Met een goede vertrouwensband kan een kind zich in alle vrijheid, vertrouwen en veiligheid uiten. Om deze sfeer te kunnen waarborgen is het van wezenlijk belang het vertrouwen niet te schaden. Wat tussen de kindercounselor en uw kind wordt besproken blijft dan ook tussen hen en wordt niet in detail met u besproken. Wel zal altijd in grote lijnen aangeven worden hoe uw kind zich ontwikkelt ten aanzien van de hulpvraag. Uw kind mag zelf uiteraard alles vertellen wat hij of zij wil.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een gesprek:
Bel 06-51958033 of mail info@sterktalent.nl

Informatie voor verwijzers

Vanuit uw beroep heeft u soms te maken met kinderen waarvan u denkt: "Het gaat niet zo goed met dit kind".

Als leerkracht of intern begeleider op een basisschool zou u dit bijvoorbeeld kunnen merken aan:

 • het feit dat de leerprestaties onvoldoende zijn of achteruit gaan;
 • het gedrag van het kind in de klas of op het schoolplein opvalt en/of u zorgen baart.

Als leid(st)er op een buitenschoolse opvang zou u dit bijvoorbeeld kunnen merken aan:

 • de manier waarop het kind (samen) speelt;
 • hoe het contact verloopt tussen de ouder(s)/verzorger(s) en het kind;
 • hoe het kind omgaat met andere kinderen;
 • dingen die het kind vertelt over thuis, school e.d.

Als huisarts zult u het kind niet zo heel regelmatig zien, maar omdat u het gezin en het kind misschien al een langere periode kent, bent u goed op de hoogte van de ontwikkeling van het kind en zult u aan verschillende dingen kunnen merken dat het niet zo goed gaat, zoals bijvoorbeeld:

 • het kind slaapt, eet  en/of groeit slecht;
 • het kind heeft vaak last van hoofd- of buikpijn, zonder dat daar een aanwijsbare medische oorzaak voor is;
 • de ouder(s)/verzorger(s) geven aan dat ze niet meer weten hoe met het kind om te gaan;
 • u bent op de hoogte van traumatische gebeurtenissen die dit kind heeft meegemaakt.

Er zijn zeker meer signalen die kinderen kunnen geven om duidelijk te maken dat het niet zo goed met ze gaat. Er zijn echter ook kinderen die lekker meedraaien, op school goed hun best doen en heel sociaal zijn, maar waarvan u weet dat ze een moeilijke periode doormaken omdat bijvoorbeeld: de ouders net zijn gescheiden, een familielid is overleden, een broertje of zusje ernstig ziek is (geweest), ze in het verleden iets ergs (traumatisch) hebben meegemaakt. Ook voor deze kinderen, kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken en het kind de gelegenheid te geven dingen te verwerken. Kinderen die iets niet hebben verwerkt kunnen hier in een later stadium, zoals in de puberteit of op volwassen leeftijd, alsnog last van krijgen.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een gesprek:
Bel 06-51958033 of mail info@sterktalent.nl

Tarieven

Intakegesprek per uur € 65,00 (inclusief BTW).
Een consult is per uur € 65,00 (inclusief BTW).

Wilt u uw afspraak afzeggen of verzetten, geef dit dan zo snel mogelijk door (uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak)

Wegblijftarief

Meldt u zich niet tijdig af, of verschijnt u niet op uw afspraak, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen tenzij u een geldige reden heeft. Het wegblijftarief bedraagt € 43,30.

Het is mogelijk dat uw ziektekostenverzekeraar het onderzoek geheel of gedeeltelijk vergoedt.
Vaak is het wel/niet vergoeden en de mate waarin wordt vergoed, ook afhankelijk van het door u gekozen pakket en de
ziektekostenverzekeraar die u gekozen heeft.
Ook kunt u gebruik maken van het PGB ( = Persoons Gebonden Budget).
In de gevallen waarin niet wordt vergoed, zult u zelf de kosten moeten voldoen.