Diagnostisch onderzoek

U bent op zoek naar een orthopedagoog voor uw kind (en/of uw gezin). Een orthopedagoog helpt in situaties waar de ontwikkeling van het kind vastloopt of tijdelijk uit balans is geraakt. Zij onderzoekt (diagnostisch onderzoek) kinderen bij taal-, reken-, en psychosociale problematiek. Als u een intelligentieonderzoek wenst, behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling omvat een groot en complex gebied binnen de algehele ontwikkeling van het kind. Daarom is het niet makkelijk dit in een eenduidig kader te plaatsen. Het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld, temperament, motivatie en de hechting van het kind, spelen allemaal een rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast hangt de ontwikkeling nauw samen met andere ontwikkelingsgebieden zoals de motorische-, biologische- en cognitieve ontwikkeling.

Oorzaken

De oorzaken van een afwijkende of vertraagde sociaal- emotionele ontwikkeling kunnen zeer divers en complex zijn, waardoor een volledige opsomming dan ook onmogelijk is, maar problemen op sociaal- emotioneel gebied kunnen mogelijk veroorzaakt worden door: de aanwezigheid van een lichamelijke- of verstandelijke handicap, stoornissen binnen het autistisch spectrum, aandachtstoornissen zoals bijvoorbeeld ADHD en/of externe factoren zoals een verstoorde thuissituatie/opvoedingsstijl.

Werkwijze

De werkwijze van onze orthopedagoog zal kind afhankelijk worden vastgesteld. Eventueel diagnostisch onderzoek naar de oorzaak van diverse sociaal-emotionele problemen of gedrag is daarbij het uitgangspunt.
Wij vinden het belangrijk dat de keuze aan de ouders wordt voorgelegd voor een eventuele doorverwijzing voor het stellen van een definitieve diagnose. Met de uitslag van het onderzoek kan vervolgens een behandelplan en begeleidingstraject opgesteld worden.
Wanneer wij u niet verder kunnen helpen wijzen we u graag in de juiste richting voor verdere, adequate hulp.