Ster(k)talent

Is een dienstverlenend expertisecentrum en staat voor advies, begeleiding en onderzoek.

U kunt hierbij denken aan:

Beelddenkonderzoek, individuele begeleiding op het gebied van dyslexie, dyscalculie, studeren en faalangst.

Maar ook: voetreflexbehandelingen en fytotherapie.

Verzorgt lezingen en cursussen op locatie. Hiervoor kunt u contact opnemen.

Alles is met elkaar verbonden

Beelddenken is een holistische manier van denken en dit geldt ook voor natuurgeneeskunde.

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Het woord holisme komt van het Griekse ‘holon’, wat ‘het geheel’ betekent. Volgens een volger van de holistische leer is alles met elkaar verbonden. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.

Het draagt bij aan gezondheid door middel van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, met aandacht en bewustwording voor je totale manier van leven.

Wie ben ik

Sietske Zwerver-Bosgraaf is in 2007 gestart met Ster(k)talent.

Zij heeft zich naast haar studie tot leraar basisonderwijs gespecialiseerd in Beelddenken bij Bureau Ojemann en Beelddenken in de Praktijk. Deze organisaties behoren nu beide tot de Stichting Beelddenken Nederland.

Is gediplomeerd Remedial Teacher (Master SEN) met als specialisatie het visuele leersysteem. Kindercounseler en faalangstreductietrainer.

Daarnaast is zij gespecialiseerd in het Leren Leren (Beeld en Brein®).
Zij heeft diverse cursussen gevolgd en afgerond via de Open Universiteit, om haar kennis te verbreden en te verdiepen op het gebied van Psychologie en Onderwijskunde.

Doel

Ieder kind beleeft de wereld om zich heen, op zijn eigen manier. Ons doel is er op gericht dat ieder kind, binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, een kans krijgt om te leren en zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij/zij het vertrouwen in zichzelf verder kan ontwikkelen.
Dit doen wij door in de diagnostiek, ook de leefomgeving van het kind te betrekken. Er wordt gekeken wat het kind op dit moment het meest nodig heeft en passen onze werkwijze daarbij aan.
We halen alles uit de kast (zowel letterlijk als figuurlijk) om er voor te zorgen dat uw kind de beste begeleiding krijgt.

Er wordt met een team van mensen samengewerkt, die onafhankelijk van scholen werken, waardoor er een objectief beeld ontstaat. Ieder van deze mensen heeft zijn of haar specialiteit, waar gebruik van kan worden gemaakt.  Dit samenwerkingsverband zal steeds verder worden uitgebreid.

Visie

Ieder mens heeft zijn of haar talent en daar kun/mag je gebruik van maken. Er is aandacht voor het mentale, sociale, emotionele en spirituele deel van wie je bent.