Veerkracht Training

De HeartMath Veerkracht training is vooraf gegaan door meer dan 19 jaar wetenschappelijk onderzoek, in de neurofysiologie van leren en prestatieverhoging. Het creëert balans zowel voor individuen als voor (school) organisaties en leidt tot hart gebaseerd leren en optimaal presteren en functioneren.

De Veerkracht groepstraining voor professionals bestaat uit minimaal 2 dagdelen en wordt verzorgd door een gelicenseerde HeartMath trainer voor onderwijs en jeugdzorg. Er ontstaat meer zelfvertrouwen en verdieping in onderlinge relaties.

Biofeedback technologie die de invloed van verschillende emoties op hun hartritmevariatie patroon laat zien, maakt de training heel concreet.

Conclusie onderzoeksresultaten naar gedrag op school:
Leerlingen die onderwezen werden met sociaal emotioneel leren:

 • Nemen beter deel in de klas.
 • Tonen meer sociaal gedrag.
 • Zijn minder vaak absent.
 • Hebben minder last van agressief en verstorend gedrag.
 • Zullen minder snel vroegtijdig stoppen met school en gemakkelijker hun diploma halen
 • Hebben eerder de neiging om hun eigen manier van leren uit te vinden.

Conclusie onderzoeksresultaten naar school prestaties:
Leerlingen die onderwezen werden met sociaal emotioneel leren:

 • Haalden betere resultaten in rekenen, lezen, schrijven
 • Waren beter in de sociale omgang.
 • Scoorden hoger op testen en haalden hogere cijfers
 • Verbeterden hun vermogen om te leren.
 • Leerden beter problemen op te lossen en te plannen.
 • Waren in staat om op een hoger niveau logisch na te denken en te redeneren.