Huiswerk- en studiebegeleiding

Na de basisschool, komen er veel nieuwe dingen op je af. Veel vakken, een nieuwe omgeving, steeds wisselende leerkrachten die jou meestal (vooral in het begin) niet kennen.
Maar één van de grootste veranderingen is wel, dat je huiswerk moet gaan maken. Niet één keer per week topo leren, of op het laatste moment nog even de opdrachten maken die je moet inleveren. Nee, iedere dag krijg je nieuwe opdrachten.
Huiswerk maken kost tijd. Het hoort erbij of je het nu leuk vindt of niet.

 

 

 

De ene leerling gaat het leren moeiteloos af, een andere leerling heeft moeite met het maken en leren van zijn/huiswerk.

 

Leerproblemen komen we tegen in alle schoolsoorten.
Als we spreken over leerproblemen, hebben we het over kinderen met een normale intelligentie. Toch hebben ze op de een of andere manier problemen met het verwerken van de schoolse vaardigheden en het visueel en/of auditief verwerken van de informatie.

 

 

 

 

Er zijn verschillende redenen om voor uw kind hulp, bij het huiswerk maken of leren, te zoeken.

Bijvoorbeeld als uw kind

  • in de brugklas “overloopt” van de hoeveelheid lesstof, dat thuis verwerkt moet worden,
  • moeite heeft met het bijhouden van zijn/haar agenda, er staat niets in, het is onvolledig, onleesbaar of staat  op een verkeerde plaats,
  • zich thuis moeilijk kan concentreren, omdat hij/zij teveel afgeleid wordt door de omgeving (bijvoorbeeld; televisie, mobiele telefoon, muziek, e.a.),
  • het maken van het huiswerk uitstelt en veel te laat begint, zodat het nachtwerk wordt,
  • heel lang aan het huiswerk zit, maar toch  onvoldoendes haalt.

Dit kan spanningen binnen het gezin geven, wat niet bevorderlijk is voor de sfeer thuis.

Veel jongeren in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het maken en leren van hun huiswerk. Leerlingen kunnen moeite hebben met plannen en hebben behoefte aan structuur en zelfdiscipline. Of ze zijn snel afgeleid en missen motivatie. Anderen hebben een achterstand, een leerprobleem of zijn juist té perfectionistisch in hun schoolwerk. Voor deze situaties kan huiswerkbegeleiding een oplossing bieden.

De ervaring leert dat het gestructureerd bezig zijn met het schoolwerk aanzienlijk betere schoolresultaten oplevert. Door de huiswerk-/studiebegeleiding krijgen leerlingen meer grip op hun schoolwerk, staan ze minder negatief tegenover huiswerk en worden discussies over het schoolwerk thuis een stuk minder.

Tijdens de huiswerk-/studiebegeleiding helpen wij de leerling met  het plannen van huiswerk en toetsen en het beheren van de agenda.

Ster(k)talent leert hen “leren” door het aanbieden van structuur, leerstrategieën en studievaardigheden. Daarbij coachen wij de leerling op basis van inzicht in zichzelf, het kunnen omgaan met hun sterke en zwakke punten, onder meer door een positieve benadering, positieve feedback en succeservaringen!

Je kunt bij ons terecht voor kortdurende, individuele huiswerk-/studiebegeleiding.

 

 

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een gesprek:
Bel 06-51958033 of mail info@sterktalent.nl

Tarieven

Intakegesprek per uur € 50,00
Een consult is per uur € 50,00

Wilt u uw afspraak afzeggen of verzetten, geef dit dan zo snel mogelijk door (uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak).