Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Algemeen
Het wereldspel
Het onderwijskundig (pedagogisch-didactisch) onderzoek
Kosten onderzoek

Algemeen

Iedereen rondom het kind volgt zijn/haar ontwikkeling.  Er zijn zoveel volgsystemen, die informatie verzamelen, dat er op tijd kan worden gesignaleerd dat er iets bijzonders aan de hand is.  Er kan op deze manier  preventief begeleiding en ondersteuning  worden gegeven.
De verschijnselen die mogelijk verband houden met beelddenken zijn niet algemeen bekend.  Daardoor kan de situatie ontstaan dat het kind problemen gaat vertonen die als een ontwikkelingsstoornis worden aangeduid.
Meestal wordt pas onderzoek gedaan als er problemen ontstaan bij het leren lezen in de groepen 2, 3 of 4 of in het voortgezet onderwijs bij de theoretische vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde of biologie.

Ster(k)talent biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om beelddenken bij kinderen vroegtijdig te signaleren, door middel van een individueel onderwijskundig onderzoek, zodat preventieve maatregelen door ouders en leerkracht/Remedial Teacher kunnen worden genomen.

Het kind wordt, zonder bijzijn van een ouder of begeleider, onderzocht.

Het onderzoek duurt 3 tot 4 uur.

Het wereldspel

Is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen (huisjes, bomen, beesten, etc.) Hiermee wordt een dorp gebouwd. Uit de manier van bouwen en vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken.
Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Het onderwijskundig (pedagogisch-didactisch) onderzoek

Het gaat hier niet alleen om het bepalen van een onderwijsachterstand of een analyse van het soort fouten wat het kind maakt. Het gaat er om, een manier te vinden, hoe het kind zijn/haar taken moet aanpakken en welke strategieën hij/zij gebruikt.

Belangrijk is om te ontdekken hoeveel (leer)stof een kind aankan en hoe complex deze (leer)stof mag zijn. Of anders gezegd: Welke hoeveelheid, complexiteit en moeilijkheidsgraad kan het kind aan? En hoe flexibel is het kind in zijn strategiegebruik?

Om zicht te krijgen op de cognitieve problemen, worden didactische toetsen afgenomen. Ook als de school aangeeft dat de niveaugegevens van het kind al bekend zijn, worden deze toch meegenomen in het onderzoek. Maar al te vaak komen specifieke denkpatronen/strategieën van het kind naar voren, die in de klassensituatie verborgen blijven.

Daarnaast wordt gekeken, hoe het zelfbeeld is van het kind, wie dit kind is en hoe het tegen de wereld aankijkt. Het gaat er om een totaalbeeld van de persoonlijkheid te vormen en mee te nemen in het begeleidingsplan.

Kosten onderzoek

De kosten van een beelddenkonderzoek bedragen € 425,00.
Het is mogelijk dat uw ziektekostenverzekeraar het onderzoek geheel of gedeeltelijk vergoedt.
Vaak is het wel/niet vergoeden en de mate waarin wordt vergoed, ook afhankelijk van het door u gekozen pakket en de
ziektekostenverzekeraar die u gekozen heeft.
Ook kunt u gebruik maken van het PGB ( = Persoons Gebonden Budget).
In de gevallen waarin niet wordt vergoed, zult u zelf de kosten moeten voldoen.