Samenwerking

Sietske Zwerver Ster(k)talent, dienstverlenend expertisecentrum voor beelddenken, dyslexie, dyscalculie, faalangst, leren leren (Beeld en Brein®), voetreflex- en fytotherapie.

DOsense Orthopedagogische praktijk, waar diagnostiek en behandeling aangeboden wordt voor kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Jouw talent in beeld Jouw Talent In Beeld
Begeleiding van leerlingen en docenten PO, VO, MBO, HBO en WO.

Kachina coaching Kachina Connection
Natuurgeneeskundig adviseur.

De voordelen van deze samenwerkingen met collega’s zijn:

  1. meer kennis;
  2. uitbreiding van verschillende werkwijzen;
  3. snellere en effectievere behandelingen van uw klacht c.q. vraag;
  4. de combinatie van de aangeboden begeleiding en therapieën kan tot betere resultaten leiden.