Samenwerking

Ellen van der Linden, 38 jaar, heeft na haar opleiding tot leraar basisonderwijs, de opleiding tot (kinder)coach gevolgd. Daarnaast is zij achter de schermen actief bij Hartverwarmenderwijs.

Tijdens de eerste afspraak wordt het COACHEE! Spel gespeeld. Door het spelen van dit spel wordt er meer inzicht verkregen in wat er speelt en waar de aandachtsgebieden liggen. Aan de hand van de uitkomsten wordt een  vervolgplan opgesteld en gekeken welke oefeningen of opdrachten kunnen helpen, het kind zelf met het probleem om te leren gaan.

Mijn uitgangspunt is, dat alle antwoorden in jezelf te vinden zijn.

Ellen Warmer, is Onderwijskundige en Orthopedagoog. Zij heeft een opleiding tot onderzoeker beelddenken gevolgd, geeft trainingen speedlearning, Leren Leren (Beeld en Brein®), geweldloze communicatie en is daarnaast Heartmath hartcoherentie trainer voor professionals, binnen het onderwijs en de jeugdzorg.

De rode draad die door al mijn werkzaamheden heen loopt: 'het creëren van een leer- en leefomgeving waarin kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor kinderen met (schrijf)motorische problemen wordt doorverwezen naar Irma Stoepker. Zij is werkzaam als fysiotherapeut, bij Topfysio, en gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen.

Sietske Zwerver en Adriana Visser hebben hun krachten gebundeld en zijn gestart met Helder over Onderwijs. Zij bieden externe ondersteuning op het gebied van kinderen met leer- en ontwikkelingsvragen. Door onze specialisaties is er veel kennis op het gebied van Beelddenken, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid, etc.

 

 

Monique Middeldorp is sinds 1982 (juridisch) vertaalster Engels en heeft sinds 1996 een tweedegraads lesbevoegdheid Engels (Akte MO-A).
Als vertaalster houdt ze zich bezig met het vertalen van juridische teksten, voornamelijk op het gebied van strafrecht, en voor Pearson Assessment & Information BV heeft ze inmiddels de vertalingen verzorgd van 10 boeken, onder andere op het gebied van ADHD en autismespectrumstoornissen.

Als docent heeft ze ervaring binnen het Volwassenonderwijs, MBO en HAVO/VWO. Naast haar vertaalwerkzaamheden geeft ze bijles Engels en/of huiswerkbegeleiding aan leerlingen van de middelbare school.

 

In samenwerking met Jouw Talent in Beeld, verzorgt Ster(k)talent zowel studiedagen voor leerkrachten in het Basis- en Voortgezet Onderwijs, als workshops voor ouders en onderwijsgevenden.

 

 

Ruth Gruber is initiatiefneemster van Tinga Studie@Sport. Zij verzorgt huiswerkbegeleiding in kleine groepjes, daarbij zorgen zij voor toezicht en structuur in een voor kinderen veilige omgeving.

 

 

Jellie de Boer (1979) is Orthopedagoog.  Zij heeft zich gespecialiseerd in hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

 

 

 

Henriette Kleinsmit, werkzaam voor Ster(k)talent in Leeuwarden. Natuurgeneeskundig adviseur. Kosmische Healing voor kinderen en volwassenen. Zij doet dit met haar eigen ‘bijzondere’ gave via het Universum.